โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2561
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถานพระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง&...
ราคา : 10,888.00 บาท
เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถานสักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเ...
ราคา : 6,888.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - ส.ค. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 26...
ราคา : 12,900.00 บาท
เดินทาง : ม.ค. - ส.ค. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 27...
ราคา : 7,979.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง ...
ราคา : 11,888.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - ก.ย. 61
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง ...
ราคา : 9,888.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 61
1.   ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 2.   สักการะมหาเจดีย์ช...
ราคา : 6,996.00 บาท
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 61
1.   ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 2.   สักการะมหาเจดีย์ช...
ราคา : 4,994.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×