โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง : สิงหาคม 2562
เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)บริการอาหารบนเครื่อง โหลดสัมภาระไปกลับได้ 30 กิโล¿¿จุดเ...
ราคา : 12,900.00 บาท
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 62
นมัสการวัดโป่วหลิน วัดแชกง  นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวฮ่องกงเที่ยวชมวิวยอดเขาวิคตรอเรียพีค&nb...
ราคา : 17,900.00 บาท
เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
เปิดยาว กรกฎาคม - ตุลาคม 2562ราคาเริ่มต้น 14,999.-  คอม  1000+300&nbs...
ราคา : 14,999.00 บาท
เดินทาง : กรกฏาคม – สิงหาคม 2562
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลินเยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเ...
ราคา : 13,999.00 บาท
เดินทาง : มิ.ย. 62 – ม.ค.63 (ปีใหม่ 2563)
เดินทาง มิ.ย. 62 – ม.ค.63ราคาเริ่มต้น 13,999.- บินเข้า ฮ่องกง ออกมาเก๊า ไม่เหนื่อย ขอพรวั...
ราคา : 13,999.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียนเที่ยวดีสนีย์แลนด์ ชมวิวยอดเขาวิคตรอเรีย...
ราคา : 17,999.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียนเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์เดินทาง พฤษ...
ราคา : 15,999.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2562
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน ...
ราคา : 17,999.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×