โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์นิวซีแลนด์
เดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 63
-       หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ -       หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประส...
ราคา : 45,999.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×