โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์จีน
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 62 (ปีใหม่ 2563)
เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง   พิชิตความสูง 4,223 เมตร ภูเข...
ราคา : 9,888.00 บาท
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
🛫 เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562💴 ราคาเริ่มต้นเพียง 17,999.-  🔸️ ผืนน้ำ งดงามที่ส...
ราคา : 17,999.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
เดินทางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.- เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กร...
ราคา : 11,999.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 62 (สงกรานต์)
🔸️ เซี่ยงไฮ้--อู๋ซี-เจี่ยซิน🔸️ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่หลิงซาน🔸️ ล่องเรือทะเลสาบหนานหู🔸️ ชม...
ราคา : 8,999.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 62 (สงกรานต์)
เซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดช...
ราคา : 7,888.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 62 (สงกรานต์)
? เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก ? ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถา...
ราคา : 9,888.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×