โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์จีน
เดินทาง : ธ.ค 62 - มี.ค 63 (วันปีใหม่)
         ...
ราคา : 12,888.00 บาท
เดินทาง : พ.ย. 62 - มี.ค. 63
🔸 เซี่ยงไฮ้-ซูโจว🔸 นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม🔸 ชม ทะเลสาบไท่หู🔸 นำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Ro...
ราคา : 6,888.00 บาท
เดินทาง : พ.ย. 62 - มี.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี &nbs...
ราคา : 7,888.00 บาท
เดินทาง : ธ.ค. 62 - ก.พ .63 (วันปีใหม่)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง ...
ราคา : 13,999.00 บาท
เดินทาง : ธ.ค 62 - ม.ค 63
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี &nbs...
ราคา : 19,999.00 บาท
เดินทาง : ก.ย. 62 - เม.ย. 63 (วันปีใหม่, สงกรานต์ 2563)
v  บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี v  นั่งกระเช้าให...
ราคา : 10,888.00 บาท
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 62
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่ม...
ราคา : 10,999.00 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 2562 (วันปีใหม่ 2563)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง ...
ราคา : 11,999.00 บาท
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2562 (วันปีใหม่ 2563)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง ...
ราคา : 19,999.00 บาท
เดินทาง : ต.ค. 62 - มี.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (เสริ...
ราคา : 12,888.00 บาท
เดินทาง : ส.ค. - ธ.ค. 62 (วันปีใหม่ 63)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (เ...
ราคา : 19,888.00 บาท
เดินทาง : พ.ย. 62 - มี.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ (เด็กราคาเท่าผู้ให...
ราคา : 13,999.00 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 62
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่ม...
ราคา : 8,999.00 บาท
เดินทาง : ตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยว 12...
ราคา : 14,999.00 บาท
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 62 (ปีใหม่ 2563)
เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง   พิชิตความสูง 4,223 เมตร ภูเข...
ราคา : 9,888.00 บาท
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
🛫 เดินทางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562💴 ราคาเริ่มต้นเพียง 17,999.-  🔸️ ผืนน้ำ งดงามที่ส...
ราคา : 17,999.00 บาท
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
เดินทางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.- เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กร...
ราคา : 11,999.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 62 (สงกรานต์)
🔸️ เซี่ยงไฮ้--อู๋ซี-เจี่ยซิน🔸️ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่หลิงซาน🔸️ ล่องเรือทะเลสาบหนานหู🔸️ ชม...
ราคา : 8,999.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 62 (สงกรานต์)
เซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดช...
ราคา : 7,888.00 บาท
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 62 (สงกรานต์)
? เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก ? ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน สถา...
ราคา : 9,888.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×