โปรแกรมทัวร์
Booking.com
Car rentals in over 6000 locations worldwide
Top Bahamas Cruises

ทัวร์จีน
เดินทาง : พ.ย.61-มี.ค.62
ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโ...
ราคา : 13,888.00 บาท
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรปักกิ่งย้อนอดีตสู่ความยิ่งใหญ่ของราชวง...
ราคา : 17,900.00 บาท
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ช่วงปีใหม่)
นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีนชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำปร...
ราคา : 12,777.00 บาท
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 61
วันที่ 19-23 ก.ย. 61 18,900 วันที่ 20-24 ก.ย. 61 18,900 ...
ราคา : 17,900.00 บาท
 
เว็บสำเร็จรูป
×